Friday, July 25, 2008

Apakah Kita Rasa Selesa Tinggal di Desasiswa Sekarang? - Fikir dulu!

Pada 21 Julai 2008 jam 4.30 ptg, Y.Bhg. Dato' Mafauzi (Pengarah Kampus) telah mengadakan mesyuarat bersama dengan MPP (wakil persatuan tidak dijemput) bagi membincangkan tentang permasaalahan berhubung isu penginapan. Kita berterima kasih kepada pihak Pengarah Kampus yang telah bersusah payah untuk menjaga kebajikan siswa/i dikampus kita.

Walaubagaimanapun, apa yang mungkin perlu diberi perhatian di sini adalah berkenaan dengan hasil mesyuarat berkenaan (rujuk dibawah - surat wakil MPP kepada semua YDP Persatuan). Antaranya adalah keputusan untuk menyemak semula mata merit siswa/i yang ditawarkan penempatannya di luar (desa UPPU). Perkara ini berlaku adalah kerana pihak universiti sekarang telah mengklasifikasikan desa UPPU sebagai lebih 'inferior' berbanding desa Murni & Nurani. Oleh yang demikian, sesiapa yang mata meritnya lebih tinggi akan diletakkan di desasiswa Muni atau Nurani, manakala yang kurang mata meritnya akan berada di desa UPPU.

Kesan daripada semak semula ini adalah seperti berikut :

1- Sesiapa yang sekarang ini tinggal di UPPU yang mata meritnya tinggi, jika memohon semula untuk berada di desa Murni atau Nurani kemungkinan besar akan dapat।
2- Kesan daripada (1) adalah, siswa yang menginap di desa Murni atau Nurani yang mata meritnya lebih rendah berkemungkinan akan di keluarkan ke UPPU।
Apakah Kita Rasa Selesa Tinggal di Desasiswa Sekarang? - Fikir-fikirkan!al- Ya Allah, janganlah kiranya perkara ini menimbulkan sekali lagi keresahan hati di kalangan siswa/i USM ini...
Sabtu I 26 Julai 2008 I R308 USM


No comments: